top of page

Politica de Confidentialitate

Confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal 

​ACCESS FINANCIAL SERVICES IFN SA  (1) („AFS”) se angajează să protejeze confidenţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa sa. În cadrul acestei obligaţii fundamentale, AFS se angajează să protejeze şi să folosească în mod corespunzător informaţiile cu caracter personal (denumite uneori „informaţii personale identificabile” sau "PII") care au fost colectate prin intermediul website-urilor sale. În general, intenţia noastră este să colectăm numai datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-urilor noastre si care sunt minim necesare pentru a putea oferi informaţii privind serviciile AFS si oportunităţile de angajare. Vă rugăm să citiţi această Declaraţie privind confidenţialitatea online a datelor („Declaraţia privind Confidenţialitatea Online” sau „Declaraţia de Păstrare a Confidenţialităţii”) pentru a afla mai multe informaţii despre modul în care colectăm, utilizăm, transmitem şi protejăm PII pe care le-am obţinut. 

Colectarea şi utilizarea PII 

​Obţinem date cu caracter personal despre dumneavoastră dacă vă decideţi să le furnizaţi – de exemplu pentru a contacta persoane prin poştă sau pentru a vă înregistra pentru anumite servicii. Odată ce aţi înregistrat şi/sau aţi transmis date cu caracter personal pe website-urile noastre, aţi fost de asemenea de acord cu folosirea acestor date în conformitate cu această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii. Datele dvs. personale nu sunt folosite în alt scop decât daca obţinem permisiunea dvs. sau dacă se cere sau se permite prin lege sau standarde profesionale. De exemplu, dacă ne trimiteţi un mesaj prin email solicitând informaţii despre  AFS, vom folosi adresa dvs. de email şi alte informaţii pe care ni le furnizaţi  pentru a răspunde solicitării dvs.  Dacă ne trimiteţi un curriculum vitae (CV) pentru a candida online pentru o poziţie în cadrul AFS, vom folosi informaţiile oferite de dvs. pentru a identifica o poziţie corespunzătoare disponibilă în AFS. AFS colectează în general numai informaţiile personale necesare pentru a răspunde solicitării vizitatorului. În situaţiile în care sunt necesare informaţii suplimentare, opţionale, veţi fi informat în acest sens  în respectiva etapă a colectării datelor. AFS colectează informaţii personale cu caracter confidenţial numai când persoanele respective oferă în mod voluntar aceste informaţii sau atunci când este necesar sau permis a se colecta asemenea informaţii prin lege sau standarde profesionale. Informaţiile cu caracter confidenţial pot include date personale referitoare la rasa, etnia unei persoane, convingeri politice, afilierea la un sindicat, convingeri religioase sau alte convingeri similare, sănătate fizică sau mentală, viaţa sexuală sau cazier judiciar. Rămâne la latitudinea dvs. când doriţi să oferiţi AFS informaţii confidenţiale şi sunteţi rugat să nu furnizaţi  în niciun fel de condiţii informaţii către AFS, decât dacă sunteţi de acord cu utilizarea acestora de către AFS scopuri comerciale legitime şi cu transferul şi stocarea unor asemenea informaţii în bazele de date ale AFS.  În situaţia în care doriţi să aflaţi dacă furnizarea către AFS a unor informaţii confidenţiale este sau poate fi necesară sau corespunzătoare unor anumite scopuri specifice, vă rugăm să contactaţi AFS la adresa indicată mai jos. 

Colectarea automată a PII 

În unele situaţii, AFS colectează automat anumite tipuri de informaţii când vizitaţi website-urile noastre sau prin intermediul emailurilor pe care le schimbăm.  Tehnologiile automate pot include utilizarea fişierelor log generate la nivelul serverului web pentru a colecta adresele IP, "cookies", şi tehnologiile de tip „web beacons”. Colectarea acestor informaţii ne va permite o mai bună înţelegere şi îmbunătăţire a performanţei, nivelului de utilizare şi eficienţei website-urilor AFS şi măsurarea eficienţei activităţilor noastre de marketing.  

Adresele IP 

O adresă IP este un număr alocat computerului dvs. ori de câte ori accesaţi internetul. Acesta permite computerelor şi serverelor să se recunoască şi să comunice între ele. Adresele IP de la care par a proveni vizitatorii pot fi înregistrate în vederea securităţii IT şi a diagnosticării sistemului. Aceste informaţii pot fi, de asemenea, folosite în formă consolidată pentru realizarea unor analize ale trendului şi performanţei site-ului web. 

Cookies

Un "cookie” este un text scurt pe care un site Web îl introduce în fişierul de tip cookie al browser-ului dvs şi care permite site-ului să  îşi amintească cine sunteţi.  Cookies nu pot fi folosiţi pentru a rula programe sau a introduce viruşi în computerul dvs.  AFS foloseşte cookies exclusiv în conformitate cu legile aplicabile. Cookies singure nu ne spun adresa dvs. de email şi nici nu vă identifică în alt fel pe dvs. personal.  Dacă vizitaţi website-ul AFS, noi folosim cookies pentru a realiza statistici consolidate care ne ajută să stabilim ce domenii ale site-ului sunt preferate de către vizitator. Dacă ulterior vă înregistraţi pe website-ul AFS, aceste informaţii pot fi asociate unui cookie pentru a facilita şi personaliza informaţia dvs. introdusă online (de ex. prin transmiterea unui mesaj de întâmpinare când reveniţi sau asigurarea accesului dvs. la informaţiile dvs. de înregistrare). Aveţi opţiunea de a accepta sau nu cookies. Va puteţi instala browserul  pentru a vă informa  când primiţi un cookie sau pentru a-l respinge. Trebuie însă să ştiţi că dacă nu acceptaţi cookies, s-ar putea să nu puteţi accesa pe deplin toate facilităţile website-ului nostru.

Tehnologii de tip "Web beacons”

Un web beacon este un mic fişier imagine în cadrul unei pagini web care poate fi folosit pentru a colecta anumite informaţii de pe computerul dvs. ca de ex., adresa IP, momentul în care a fost vizitat conţinutul, tipul de browser şi existenţa cookies instalate anterior de acelaşi server. AFS foloseşte web beacons exclusiv în conformitate cu legile aplicabile.AFS sau furnizorii săi de servicii pot folosi web beacons pentru a urmări eficienţa unor site-uri web ale unor terţe părţi care ne furnizează servicii de recrutare sau marketing sau pentru a realiza statistici consolidate ale vizitatorilor şi a gestiona cookies.Aveţi opţiunea de face unele web beacons inutilizabile prin respingerea fişierelor cookies asociate. Fişierul web beacon poate în continuare înregistra o vizită anonimă de pe adresa dvs. IP, dar informaţiile oferite de cookie nu vor fi înregistrate. În unele dintre comunicările noastre, s-ar putea să confirmăm adresa de email a unui destinatar prin linkurile încorporate în mesaje. Noi colectăm aceste informaţii pentru a măsura interesul utilizatorilor şi a facilita informarea viitoare a utilizatorului.

Transmiterea şi transferul PII

Noi nu transmitem informaţii personale unor terţe părţi neafiliate, exceptând situaţiile în care acest lucru este necesar pentru nevoile noastre legitime profesionale şi comerciale, pentru a răspunde solicitărilor dvs. şi/sau dacă se cere sau este astfel permis prin lege sau standarde profesionale. În unele situaţii, AFS poate, de asemenea, transmite PII despre dvs. unor diverse companii externe sau furnizori de servicii care lucrează în numele nostru pentru a răspunde solicitărilor dvs.  În plus, AFS poate transfera anumite PII dincolo de graniţele geografice către alte firme membre AFS sau companii externe care lucrează cu noi sau în numele nostru. AFS poate, de asemenea, stoca PII într-o altă jurisdicţie decât aceea unde aveţi dvs. sediul. Prin furnizarea PII pe website-ul AFS, vizitatorii sunt de acord cu acest transfer şi/sau stocarea transfrontalieră a datelor lor. AFS poate, de asemenea, divulga PII în legătură cu vânzarea, cesiunea sau transferul în alt fel al unor activităţi, pe site-ul la care se referă datele pentru a răspunde cererilor din partea guvernului sau autorităţilor abilitate să aplice legea sau atunci când se cere prin legile aplicabile, hotărâri judecătoreşti sau reglementări guvernamentale. Aceste divulgări pot fi de asemenea necesare în cazul unui audit al confidenţialităţii sau securităţii datelor şi/sau pentru a investiga sau a răspunde unei reclamaţii sau în cazul apariţiei unui element de risc pentru securitatea datelor. AFS nu vinde PII nici unor terţe părţi.  De asemenea, AFS nu va transfera PII furnizate de dvs. nici unor terţe părţi pentru a fi utilizate in scop de marketing.

  

Opţiuni 

Aveţi mai multe opţiuni cu privire la utilizarea website-ului nostru. În general, nu vi se cere să furnizaţi nici o PII când vizitaţi website-ul nostru, dar AFS v-ar putea solicita să oferiţi anumite PII pentru a putea primi informaţii suplimentare despre serviciile şi/sau evenimentele noastre. În anumite situaţii, website-ul nostru ar putea să vă ceară permisiunea pentru a utiliza PII dvs, şi puteţi accepta sau declina aceste utilizări. Dacă optaţi pentru anumite servicii sau comunicări, spre exemplu o comunicare informativă electronică  (e-newsletter), vă veţi putea dezabona în orice moment, urmărind instrucţiunile incluse în fiecare comunicare.  Dacă doriţi să nu mai beneficiaţi de un serviciu sau comunicare, vom încerca să eliminăm datele dvs. cu caracter personal imediat, deşi este posibili să vă solicităm informaţii suplimentare înainte de a vă putea procesa cererea.   După cum este specificat mai sus, dacă doriţi să împiedicaţi cookies să vă urmărească pe măsură ce navigaţi pe website-ul nostru, vă puteţi reseta browserul pentru a refuza toţi cookies sau pentru a indica transmiterea unui cookie. Trebuie să reţineţi însă că dacă alegeţi să refuzaţi prezenţa cookies, anumite porţiuni ale website-ului nostru s-ar putea să nu opereze la parametri normali. 

 

Acces

Dacă aţi trimis date cu caracter personal la AFS, aveţi dreptul la un acces rezonabil la aceste date pentru a rectifica orice inexactităţi. Puteţi, de asemenea, face o cerere de actualizare sau eliminare a informaţiilor referitoare la dvs. contactând  protectiadatelor@afsromania.ro, şi vom depune toate eforturile rezonabile şi practice pentru a răspunde prompt cererii dvs., atâta vreme cât aceasta se conformează legilor aplicabile şi standardelor profesionale.

Securitatea şi integritatea datelor

AFS a implementat politici şi proceduri de securitate rezonabile pentru a proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare, modificării sau distrugerii neautorizate a acestora. Însă, cu toate eforturile depuse de AFS, nu se poate garanta o securitate absolută împotriva tuturor riscurilor. În cea mai mare măsură posibil, accesul la datele dvs. cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie să le cunoască. Persoanele care au acces la aceste date trebuie să menţină confidenţialitatea acestora. De asemenea, facem eforturi rezonabile pentru a păstra informaţiile cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru a ne conforma cererii din partea unei persoane sau până când persoana respectivă solicită eliminarea lor.

  

Linkuri către alte website-uri 

Dorim să vă informăm că website-ul AFS ar putea conţine link-uri către alte website-uri, inclusiv website-uri ale unor alte firme care nu sunt guvernate de această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii, ci de alte declaraţii de confidenţialitate care ar putea fi diferite.  Recomandăm utilizatorilor să analizeze politica de păstrare a confidenţialităţii de pe fiecare site web vizitat înainte de a divulga informaţii cu caracter personal.   

Modificări aduse acestei politici 

AFS poate modifica această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii pentru a reflecta practicile noastre actuale în acest domeniu. Când vom aduce modificări acestei declaraţii, vom modifica data la care informaţiile au fost actualizate  (“updated”) din partea de sus a acestei pagini. Vă recomandăm să recitiţi periodic această Declaraţie de Păstrare a Confidenţialităţii pentru a vă informa asupra modului în care AFS vă protejează informaţiile.  

Întrebări referitoare la politica privind confidenţialitatea şi aplicarea acesteia 

AFS se angajează să protejeze confidenţialitatea online a datelor dvs. cu caracter personal. Dacă aveţi întrebări sau comentarii asupra modului în care administrăm datele dvs. cu caracter personal vă rugăm să ne contactaţi la adresa  protectiadatelor@afsromania.ro . Puteţi folosi această adresa şi pentru a ne comunica orice întrebări cu privire la respectarea Declaraţiei noastre de Păstrare a Confidenţialităţii Online. 

Utilizarea acestui website apartinand Access Financial Services IFN  SA de catre dumneavoastra se supune prezentei Politici de Confidentialitate disponibila pe website-ul nostru.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi nu utilizaţi  website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii/produse să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre AFS constituie elemente determinante pentru accesarea produselor serviciilor oferite de AFS, si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale, precum si pentru participarea dvs. la procesul de recrutare/selectie.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii produselor/serviciilor AFS, ori aplicarii pentru posturile vacante din cadrul companiei, si/sau prin bifarea unor casete dedicate pe website, dumneavoastra ati fost informat/ta corect, complet, precis, ati luat la cunostinta, intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu:

- prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopurile specificate in prezentul document, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat ;

- faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in vigoare si  in prezentul document va fi efectuata pentru scop de reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare produse/servicii, promovare evenimente, desfasurare campanii promotionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile AFS, in baza consimtamantului manifestat de dumneavoastra, in mod expres, neechivoc, liber si informat ;

- faptul ca AFS nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar scopului mentionat in prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Drepturile persoanei vizate 
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastra cu caracter personal, prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor: 

  1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate; 

  2. Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care va vizeaza sunt sau nu prelucrate de catre acesta; 

  3. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte care va privesc, precum si completarea datelor incomplete; 

  4. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc; 

  5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, limitarea prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal care va privesc; 

  6. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit

  7. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale; 

  8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in ceea ce va priveste sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa; 

  9. Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, de asemenea, dreptul să îl retrageți în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa catre AFS Romania  la adresa Str.Armand Calinescu Nr.26, Business Center, Etaj 2, Partea A, Sector 2, Bucuresti, 021012 Bucuresti sau pe email protectiadatelor@afsromania.ro.


Aveti de asemenea dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de control al protecției datelor, respectiv catre :  

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 


Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, 
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
web-site: www.dataprotection.ro
 

1) Oriunde apar pe acest site web termeni precum, “AFS,” “noi,” “noastre,” şi  “pe noi/nouă”, aceştia se referă la ACCESS FINANCIAL SERVICES IFN SA, o persoană juridică de drept roman.

bottom of page